[Til baka]

Aðalnámskrá grunnskóla
Íslenska fyrir heyrnarlausa

Áfangamarkmið í íslensku fyrir heyrnarlausa við lok 10. bekkjar

Við lok 10. námsárs á nemandi að

Lestur

 Tjáning, umræður, rökræður og endursögn   Áhorf   Ritun   Bókmenntir   Málfræði  
[Til baka]

EAN 1999