[Til baka]

Aðalnámskrá grunnskóla
Fyrir heyrnarlausa

Lokamarkmið í íslensku fyrir heyrnarlausa

Í almennum hluta aðalnámskrár kemur fram að eðli lokamarkmiða sé að gefa heildarsýn yfir stefnu í einstökum námsgreinum sem kenndar eru í grunnskóla. Lokamarkmið í íslensku fyrir heyrnarlausa tilgreina almennan tilgang námsins í öllum námsþáttum greinarinnar. Áfangamarkmiðin fylgja svo í kjölfarið þar sem fram kemur útfærsla á einstökum skólastigum. Markmiðin í táknmáli og íslensku fyrir heyrnarlausa mynda ákveðna heild. Markmiðin eru leiðarvísir í öllu skólastarfi og liggja til grundvallar skólanámskrárgerð, áætlunum um nám og kennslu og námsmat. Markmiðin eru einnig grundvöllur undir mat á gæðum skólastarfs.

Nemandi
Lestur

  Tjáning, umræður, rökræður og endursögn   Áhorf   Ritun   Bókmenntir   Málfræði


[Til baka]


EAN 1999