[Til baka]

Aðalnámskrá grunnskóla
Íslenska

Lokamarkmið í íslensku

Í almennum hluta aðalnámskrár kemur fram að eðli lokamarkmiða sé að gefa heildarsýn yfir stefnu í einstökum námsgreinum sem kenndar eru í grunnskóla. Lokamarkmið í íslensku tilgreina almennan tilgang námsins í öllum sex námsþáttum greinarinnar. Áfanga- og þrepamarkmiðin fylgja svo í kjölfarið þar sem fram kemur útfærsla á einstökum skólastigum og námsárum. Auk þess velja kennarar staðbundin markmið í samræmi við stefnu viðkomandi skóla eða byggðarlags. Sum þrepamarkmiðin eru lítið sem ekkert breytt í nokkur námsár en ný þrepamarkmið bætast þó við á hverju námsári.

Markmiðin eru leiðarvísir í öllu skólastarfi og liggja til grundvallar skólanámskrárgerð einstakra skóla, áætlunum um nám og kennslu og námsmat. Markmiðin eru einnig grundvöllur fyrir mat á gæðum skólastarfs.

Nemandi
Lestur

Talað mál og framsögn Hlustun og áhorf Ritun Bókmenntir Málfræði  
[Til baka]