[Til baka]

Aðalnámskrá grunnskóla

Áfangamarkmið í íslensku sem öðru tungumáli við lok 4. bekkjar

Á þessu aldursstigi læra flest börn daglegt mál fái þau næg tækfæri til að nota málið og leika sér með það. Markmið náms og kennslu á þessu stigi eru að veita nemendum tækifæri til málnotkunar en aðaláhersla á að vera á læsi, eflingu námsþroska og námstækni. Á þessu stigi er mikilvægt að fella markmið í íslensku sem öðru tungumáli saman við markmið í íslensku eins og unnt er.

Áfangamarkmið 1

Við lok 4. námsárs á nemandi að

menningarfærni

Áfangamarkmið 2

Nemandi geti
Skólamál og námsfærni   Tal, hlustun og skilningur   Lestur og ritun   Námsgreinar  Námstækni og gagnrýnin hugsun  
[Til baka]

EAN 1999