[Til baka]

Aðalnámskrá grunnskóla

Lokamarkmið í táknmáli

Í almennum hluta aðalnámskrár kemur fram að eðli lokamarkmiða sé að gefa heildarsýn yfir stefnu í einstökum námsgreinum sem kenndar eru í grunnskóla. Lokamarkmið táknmáls tilgreina almennan tilgang námsins í þremur aðalþáttum greinarinnar. Áfanga- og þrepamarkmiðin fylgja svo í kjölfarið þar sem fram kemur útfærsla á einstökum skólastigum og námsárum. Markmiðin í táknmáli og íslensku fyrir heyrnarlausa mynda ákveðna heild. Markmiðin eru leiðarvísir í öllu skólastarfi og liggja til grundvallar skólanámskrárgerð, áætlunum um nám og kennslu og námsmat. Markmiðin eru einnig grundvöllur undir mat á gæðum skólastarfs.

Nemandi

Munnleg samhæfing

  Tungumála- og menningarþekking   Bókmenntir og textagerð  
[Til baka]

EAN 1999