[Til baka]

Aðalnámskrá grunnskóla

Áfangamarkmið 8.-10. bekkjar dansvalgrein

Hér fái nemendur ákveðið frjálsræði hvað varðar verklega þáttinn. Þeir eigi kost á að velja á milli samkvæmisdans og listdans. Annaðhvort að sækja sérhæfða dansskóla eða fá í skólann sérhæft fólk til þess að annast þessa þjálfun.

Nemandi á að
Sköpun/túlkun/tjáning

Skynjun/greining/mat [Til baka]

EAN 1999