[Til baka]

Aðalnámskrá grunnskóla

Áfangamarkmið í leikrænni tjáningu við lok 10. Bekkjar

Nemandi á að
Sköpun/túlkun/tjáning Skynjun/greining/mat [Til baka]

EAN 1999