[Til baka]

Aðalnámskrá grunnskóla

Þrepamarkmið í hönnun og smíði fyrir 9. og 10. bekk

Hönnun og nýsköpunarþáttur
Nemandi Tæknigrunnur
Nemandi Handverksáherslur
Nemandi Eðlisþættir
Nemandi Meginviðfangsefni
Nemandi fæst við verkefni þar sem lögð er áhersla á að flétta saman hönnun og tækniþekkingu við verklega framkvæmd. Skólar geta boðið eitt eða fleiri eftirfarandi viðfangsefna og nemandi velji a.m.k. eitt.

Hátækni I og II
Nemandi

Nytjalist I og II
Nemandi Nýsköpun, hönnun og fyrirtækjarekstur I og II
Nemandi Grunnur að iðnnámi, starfsmennt I og II
Nemandi
(Þetta er valgrein með grunn sem nýtist nemandanum í frekara námi og starfi á verklegu sviði.) [Til baka]

EAN 1999