Fyrri síða 
Yfirlit
Næsta síða

 

Heimildaskrá
[Aða1989] Aðalnámskrá grunnskóla. Menntamálaráðuneytið, maí 1989.  

[Ann1996] Anna Kristjánsdóttir: Stærðfræðinám. Meginstefnur og viðfangsefni. Önnur útgáfa aukin og lítillega lagfærð. Kennaraháskóli Íslands, 1996.  

[Atl1994] Atli Harðarson: „Stærðfræði og almenn menntun." Skírnir, 168. árgangur (1994), 460–471. 

[Beg1979] Edward G. Begle: Critical Variables in Mathematics Education: Findings from a Survey of the Empirical Literature. Mathematical Association of America and the National Council of Teachers of Mathematics, Washington, 1979.

[Ben1987] Benedikt Jóhannesson: Um stærðfræðikennslu í framhaldsskólum. Menntamálaráðuneytið, 1987. 

[Boa1957] Ralph P. Boas, Jr.: "If this be treason …" Amer. Math. Monthly 64 (1957), 247–249. 

[Bou1959] N. Bourbaki: Éléments de mathematique. Livre II, Algèbre. Chapitre 9, Formes sesquilinéaires et formes quadratiques. Paris, Hermann, 1959. 

[Cal1988] Lynn Steen (ritstj.): Calculus for a New Century. A Pump, Not a Filter. Mathematical Association of America, 1988. 

[Coc1982] Committee of Inquiry into the Teaching of Mathematics in Schools under the Chairmanship of Dr W H Cockcroft: Mathematics counts. Her Majesty’s Stationary Office, London, 1982. 

[For1996] Eggert Briem, Jón Ingólfur Magnússon, Reynir Axelsson: Forkröfur í stærðfræði fyrir nám við Raunvísinda- og Verkfræðideildir Háskóla Íslands. Stærðfræðiskor, Háskóli Íslands, Háskólaútgáfan, 1996.  

[Fre1973] Hans Freudenthal: Mathamatics as an Educational Task. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1973.  

[Fre1978] Hans Freudenthal: Weeding and Sowing. Preface to a Science of Mathematical Education. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht/Boston/London, 1978. 

[Ger1995] Gerður G. Óskarsdóttir: „Breytt atvinnulíf og færni starfsmanna. Könnun á færniþáttum sem taldir eru mikilvægir í atvinnulífi framtíðarinnar." Uppeldi og menntun — Tímarit Kennaraháskóla Íslands, 4 (1995), 59–78.
 
[Han1992] Douglas A. Grouws (ritstj.): Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning. A Project of the National Council of Teachers of Mathematics. New York/Toronto/Oxford/Singapore/Sydney, 1992. 

[How1995] Geoffrey Howson: Mathematics Textbooks: A Comparative Study of Grade 8 Texts. TIMSS Monograph, No. 3. Pacific Educational Press, Vancouver, 1995. 

[Lec1960] H. Behnke, G. Choquet, J. Dieudonné, W. Fenchel, H. Freudenthal, G. Hajós, G. Pickert: Lectures on Modern Teaching of Geometry and Related Topics held at the ICMI-seminar on Aarhus, May 30 to June 2, 1960. Matematisk Institut, Aarhus, 1960. 

[Per1986] B. Christiansen, A. G. Howson, M. Otte (ritstj.): Perspectives on Mathematics Education. D. Reitel, Dordrecht/Boston/Lancaster/Tokyo, 1986. 

[Pól1945] G. Pólya: How to solve it. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1945; 2. útgáfa 1957. 

[Res1994] James J. Kaput, Ed Dubinski (ritstj.): Research Issues in Undergraduate Mathematics Learning. Preliminary Analyses and Results. Mathematical Association of America, 1994. 

[Sta1989] Working Groups of the Commission on Standards for School Mathematics of the National Council of Teachers of Mathematics: Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, 1989. 

[Sta1991] Working Groups of the Commission on Standards for School Mathematics of the National Council of Teachers of Mathematics: Professional Standards for Teaching Mathematics. National Council of Teachers of Mathematics, 1991.
 
 

Fyrri síða 
Yfirlit
Næsta síða


Menntamálaráðuneytið 1998. Kristín Bjarnadóttir kristinb@ismennt.is