Skýrslur forvinnuhópa

Heimasíða náttúrufræða

Næsta síða

Markmið með náttúrufræðinámi

í grunnskólum og framhaldsskólum

 

Lokaskýrsla forvinnuhóps á námssviði náttúrufræða

við endurskoðun aðalnámskráa


Efnisyfirlit

Formáli

Inngangur

Námskrá í náttúrufræði

Afstaða hópsins til yfirlýstra stefnumiða ráðuneytisins

Námssvið náttúrufræða

Grunnskólinn

Framhaldsskólinn

Helstu heimildir og stuðningsefni

Töfluskrá

Myndaskrá

 

 

Skýrslur forvinnuhópa

Heimasíða náttúrufræða

Næsta síða

Höfundarréttur © menntamálaráðuneytið, Hallveigarstaðir, Reykjavík 20.11.1997
Uppsetning: Sigríður Ólafsdóttir. nattsig@ismennt.is