Næsta síða

Heimasíða náttúrufræða

Efnisyfirlit

 Helstu heimildir og stuðningsefni

 

Allison Macdonald. 1993-A. Náttúrufræðinámskrár í grunnskólum: Þróun og áherslur um aldarfjórðung. Stöðuskýrsla A: Staða og framtíð náttúrufræðimenntunar á Íslandi í 1. - 10. bekk. Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

- 1993-B. Náttúrufræðikennarar í grunnskólum: Þróun og áherslur um aldarfjórðung. Stöðuskýrsla B:Náttúrufræðikennarar í grunnskólum: Menntnarmöguleikar. Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

- 1993-C. Náttúrufræðinámsefni í grunnskólum: Framboð og möguleikar. Staða og framtíð náttúrufræðimenntunar á Íslandi í 1. - 10. bekk. Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

- 1993-D. Náttúrufræðinámið í grunnskólum: Aðferðir, afstaða og árangur. Stöðurskýrsla D: Staða og framtíð na´ttúrufræðimenntunar á Íslandi í 1. - 10. bekk. Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

- 1993-E. Rebuilding science education in a small society. Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

- 1993-F. Vilji og veruleiki: Náttúrufræðimenntun á Íslandi á 10. áratugnum. Lokaskýrsla F: Staða og framtíð náttúrufræðimenntunar á Íslandi í 1. - 10. bekk. Reykjavík, Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

 

ASETT/ICASE 1992. Conference 91. Education in Science and Technology for Development. Perspectives for the 21st Century. (Ritstjórar: J. Reay og J. George). St. Augustine.

 

Department of Education and Science and the Welsh Office. 1990. Science in the National Curriculum. National Curriculum, England.

 

EURYDICE 1995. Education and initial training systems in the european union. European Commission. Brussel.

 

Gunnhildur Óskarsdóttir. (1994). Náttúrufræði í 1. til 4. bekk grunnskóla. Reykjavík.

 

Gunnhildur Óskarsdóttir. ( 1994). Náttúrufræði í 1. til 4. bekk grunnskóla - endurmenntun. Reykjavík.

 

Háskóli Íslands. 1992. Undirbúningur náms við Háskóla Íslands, leiðbeiningar til framhaldsskóla og nemenda þeirra. 2. útg. Reykjavík.

 

Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet. 1993. Reform ´94. Oslo.

 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 1994. Naturfagutredningen. Rapport 1: Naturfag i grunnskole og lærerutdanning. Sammendrag: Funn, anbefalinger og tiltak. (Ritstjóri: Sven Sjöberg). Oslo.

 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 1995. Naturfagutredningen. Rapport 2: Naturfagenes stilling i vidergaende skole og i lærerutdanning for detta nivaet. (Ritstjóri: Sven Sjöberg). Oslo

 

Lög um framhaldsskóla nr 80/1996

 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995, með áorðnum breytingum nr. 77/1996.

 

Lög um leikskóla nr. 78/1994.

 

Menntamálaráðuneytið. 1989 a. Aðalnámskrá grunnskóla.

 

Menntamálaráðuneytið. 1990 b. Drög að skýrslu um niðurstöður könnunarprófa í náttúrufræði. [óútgefin].

 

Menntamálaráðuneytið. 1996 c. Nám; nýting innri auðlinda, ( þýðing á 4. og 8. kafla í skýrslu til UNESCO frá alþjóðlegri nefnd um menntun á 21. öld).

 

Menntamálaráðuneytið. 1990 d. Námskrá handa framhaldsskólum. Námsbrautir og áfangalýsingar, 3. útg.

 

Menntamálaráðuneytið. 1994 e. Nefnd um mótun menntastefnu.

 

Menntamálaráðuneytið. 1996 f. Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu og upplýsingatækni 1996-1999.

 

Muvin - Miljöundervisning i Norden 1992- 1996. [†msar skýrslur]

 

TIMSS International Study Center. 1996 Reasearch Questions & Study Design. The third international Mathematics and Science Study. ( Ritstjórar: D. F. Robitaille og R. A. Garden). Vancouver. Kanada.

 

TIMSS International Study Center. 1996. Science Achievement in the Middle School Years. IEA’s Third Inernational Mathematics and Science Study. ( Ritstjóri: A. E. Beaton. o.fl. ). Bandaríkin.

 

TIMSS International Study Center. 1997. Science Achievement in the Primary School Years. IEA’s Third International Mathematics and Science Study. ( Ritstjóri: M. O. Martin o.fl.) Bandaríkin.

 

TIMSS International Study Center. 1997. National Context for Mathematics and Science Education. IEA´S Third International Mathematics and Science Study. (Ritstjóri: F.D. Robitaille). Bandaríkin.

 

TIMSS International Study Center. 1996. Many visions. Many aims: A cross - National Investigation of Curricular Intentions in School Science. IEA´S Third International Mathematics and Science Study. (Ritstjóri: W.H. Schmidt et al.) Bandaríkin

 

The Scottich office Education Department. 1993 Environmental Studies 5-14. Curriculum and Assessment in Scotland, National Guidelines. Edinborg.

 

OECD Documents. 1994, The Curriculum Redefined: Schooling for the 21st Century, París.

 

Umhverfisráðuneytið. 1997. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Framkvæmdaáætlun til aldamóta.

Undervisningsministeret. 1995. Natur /teknik. Faghefte 13. Kaupmannahöfn.

Undervisningsministeret. 1995. Geografi. Faghæfte 14 Kaupmannahöfn.

Undervisningsministeret. 1995. Biologi. Faghæfte 15. Kaupmannahöfn.

Undervisningsministeret. 1995. Fysik/kemi. Faghæfte 16. Kaupmannahöfn.

 

 

Veraldarvefurinn

 

 

B.C. Ministry of Education, Skills and Training. Curriculum and Resource Branch, 1997. http://www.educ.gov.bc.ca/curriculum/welcome.htm

[Aðalnámskrá bresku Kólumbíu. Kanada.]

 

Curriculum Statements, New Zealand Ministry of Education. 1997. http://www.minedu.govt.nz/CurriculumStatements/

[Aðalnámskrá Nýja Sjálands]

 

Developing Educational Standards: Overwiew, the Putman Valley Schools, Putman Valley, NY. http://putwest.boces.org/standards.html

[Bandarískir menntastaðlar ( námskrár)]

 

Benchmarks on-line. 1993.

http://project 2061.aaas.org/products/benchol/ch14/ch14.html#Vocabulary

[Bandarískir menntastaðlar]

 

Skolverket.1996. Grundskolan - kursplaner, betygskriterier,

http://www.skolverket,se/kursplan/grskola/teknik.html

 

Skolverket. 1996. Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning,

http://www.skolverket,se/kursplan/gyskola/kpindex.html

[Sænsku aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla].

 

Næsta síða

Heimasíða náttúrufræða

Efnisyfirlit