Næsta síða

Heimasíða náttúrufræða

Efnisyfirlit

 

 Töfluskrá

 

Tafla 1 Helstu viðfangsefni eðlis- og efnavísinda

Tafla 2 Samfella og stígandi

Tafla 3 Helstu viðfangsefni jarðvísinda

Tafla 4 Samfella og stígandi

Tafla 5 Helstu viðfangsefni lífvísinda

Tafla 6 Samfella og stígandi

Tafla 7 Helstu viðfangsefni ætluð yngsta stiginu

Tafla 8 Helstu viðfangsefni ætluð miðstiginu

Tafla 9 Helstu viðfangsefni ætluð unglingastiginu

Tafla 10 2 - X leið á unglingastigi, Eðlis- og efnavísindi.

Tafla 11 Hugmyndir að skipan náms á náttúrufr.braut.

Tafla 12 Þrjár leiðir á náttúrufræðibraut

 

Myndaskrá

Mynd 1 Efnissvið og þættir innan námssviðsins.

Mynd 2 Efnissvið eðlis- og efnavísinda

Mynd 3 Efnissvið jarðvísinda

Mynd 4 Efnissvið lífvísinda

Mynd 5 Sameiginlegir þættir á öllum þremur efnissviðunum

Mynd 6 Bóknámsbraut

 

Næsta síða

Heimasíða náttúrufræða

Efnisyfirlit