almennur hluti
stúdentspróf listnám
sveinspróf
iðnmeistarapróf
annað starfsnám
heimasíða
 
NÁM TIL IÐNMEISTARAPRÓFS
Meginmarkmið
Að loknu meistaranámi er gert ráð fyrir að nemendur hafi hlotið allgóðan þekkingar- og hæfnigrunn sem þeir geti þróað áfram í starfi og með frekara námi. Meginmarkmið námsins eru þessi:

MEISTARANÁM BÍLGREINA

BIFREIÐASMÍÐI (MBS)
BIFVÉLAVIRKJUN (MBV)
BÍLAMÁLUN (MBM) 26 ein.

 

MEISTARANÁM BÓKIÐNGREINA

BÓKBAND (MBÓ) 43 ein.

PRENTSMÍÐ (MPS) 43 ein.  
PRENTUN (MPR) 43 ein.

VALGREINAR Í BÓKIÐNGREINUM

 

MEISTARANÁM BYGGINGA- OG TRÉIÐNGREINA

HÚSASMÍÐI (MHÚ) 68 ein.

HÚSGAGNABÓLSTRUN (MHB) 26 ein.

1 norska/sænska
2 Við lok meistaraprófs skulu nemendur hafa lokið a.m.k. 13 ein. samtals í ensku og dönsku á framhaldsskólastigi.

 
HÚSGAGNASMÍÐI (MHS) 40 ein.

MÁLARAIÐN (MMÁ) 51 ein.

 
MÚRARAIÐN (MMR) 68 ein.

1 norska/sænska
2 Við lok meistaraprófs skulu nemendur hafa lokið a.m.k. 13 ein. samtals í ensku og dönsku á framhaldsskólastigi.
 

PÍPULAGNIR (MPL) 60 ein.

1 norska/sænska
2 Við lok meistaraprófs skulu nemendur hafa lokið a.m.k. 13 ein. samtals í ensku og dönsku á framhaldsskólastigi.

 
VEGGFÓÐRUN (MKO) 39 ein.

1 norska/sænska
2 Við lok meistaraprófs skulu nemendur hafa lokið a.m.k. 13 ein. samtals í ensku og dönsku á framhaldsskólastigi.
 

MEISTARANÁM FATA-, SKINNA- OG LEÐURIÐNGREINA
 
KJÓLASAUMUR (MKJ)
KLÆÐSKURÐUR (MKL) 43 ein.

1 norska/sænska
2 Við lok meistaraprófs skulu nemendur hafa lokið a.m.k. 13 ein. samtals í ensku og dönsku á framhaldsskólastigi.
 

SKÓSMÍÐAIÐN (MSM) 28 ein.

 

MEISTARANÁM GARÐYRKJU

SKRÚÐGARÐYRKJA (MSG) 33 ein.

 

MEISTARANÁM MATVÆLAGREINA

BAKARAIÐN (MBA) 48 ein.

1 norska /sænska
 

FRAMREIÐSLA (MFR) 40 ein.

1 norska /sænska
 

KJÖTIÐN (MKÖ) 37 ein.

 1 norska /sænska

MATREIÐSLA (MMA) 48 ein.

1 norska /sænska
 

MEISTARANÁM MÁLMIÐNGREINA

BLIKKSMÍÐI (MBL)
RENNISMÍÐI (MRS)
STÁLSMÍÐI (MSS)
VÉLVIRKJUN (MVS) 40 ein.

1 norska/sænska
2 Við lok meistaraprófs skulu nemendur hafa lokið a.m.k. 13 ein. samtals í ensku og dönsku á framhaldsskólastigi.
 

MEISTARANÁM RAFIÐNGREINA

RAFEINDAVIRKJUN (MRE) 56 ein.

 

RAFVIRKJUN (MRA)
RAFVÉLAVIRKJUN (MRV) 56 ein.

 

MEISTARANÁM SNYRTIGREINA

HÁRSNYRTIIÐN (MHÁ) 45 ein.

1 norska /sænska

 
SNYRTIFRÆÐI (MSN) 33 ein.

Fámennar iðngreinar
Meistaranám í eftirtöldum iðngreinum samanstendur af almennum greinum og stjórnunar-/rekstrargreinum:

 
almennur hluti
stúdentspróf listnám
sveinspróf
iðnmeistarapróf
annað starfsnám
heimasíða
EAN 1999