Fyrri síða

Yfirlit

Næsta síða

Helstu heimildir og stuðningsefni

 

Aðalnámskrá grunnskóla (1989), Menntamálaráðuneytið, Reykjavík.

Anna B Sveinsdóttir, Oddný H Björgvinsdóttir (1997), Upplýsingaleikni fyrir 1.-7. bekk grunnskóla. Námsvísir. B.A.Verkefni, leiðb. dr. Sigrún Klara Hannesdóttir, Háskóli Íslands, Reykjavík.

Curriculum and Assessment in Scotland. National Guidelines, (1993), Environmental Studies 5-14. The Scottish office Education Department.

Guðmundur Finnbogason (1921), Land og þjóð, Gutenberg, Reykjavík.

Í krafti upplýsinga. Tillögur menntamálaráðuneytisins um menntun, menningu og upplýsingatækni 1996-1999 (1996), Menntamálaráðuneytið, Reykjavík.

Jóhann Ásmundsson (1997), Tölvur í grunnskólum. Niðurstöður úr könnun um ógreinabundið nám í grunnskólum skólaárið 1996-1997. Menntamálaráðuneytið, Reykjavík.
http://www.ismennt.is/vefir/namskra/konnun/

Jón Erlendsson (1995), Handbók hugvitsmannsins. Iðntæknistofnun; Iðnaðarráðuneytið; Aflvaki í Reykjavík, Reykjavík.

Lög um framhaldsskóla nr.80/1996.

Lög um grunnskóla nr.66/1995.

National Curriculum (1990), Technology in the National Curriculum, Department of Education and Science and the Welsh Office.

Námskrá handa framhaldsskólum (1990), Námsbrautir og áfangalýsingar, 3. útg. Menntamálaráðuneytið, skólaskrifstofa, Reykjavík.

Nefnd um mótun menntastefnu (1994), Skýrsla, Reykjavík.

OECD Documents (1994), The Curriculum Redefined: Schooling for the 21st Century, Paris.

Prime, Glenda M (1992), Technology education in Trinidad and Tobago, í Education in Science and Technology for Development. Perspective for the 21st Century. Ritstj. Reay, J og George J. Útg. The Association for Science Education of Trinidad and Tobago c/o Fculty of Education. The University of the West Indies. St Augustine.

School Curriculum and Assessment Authority (SCAA) (1995), Information Technology and the National Curriculum, Key Stage 3, Lundúnir.

Teknologi (1995), Faghæfte 24, Undervisningministeriet, Folkeskoleafdelingen. Danmörk.

UNESCO (1996), Nám: nýting innri auðlinda, (þýðing á 4. og 8. kafla í skýrslu til UNESCO frá alþjóðlegri nefnd um menntun á 21. öld), Menntamálaráðuneytið.

 

Veraldarvefurinn

Aðalnámskrá bresku Kólumbíu Kanada (drög) Curriculum and Resources Branch, B.C. Ministry of Education, Skills and Training
http://www.est.gov.bc.ca/curriculum/home/draft.html

Aðalnámskrá Nýja Sjálands Curriculum Statements, New Zealand Ministry of Education
ttp://www.minedu.govt.nz/CurriculumStatements/

Bandarískir menntastaðlar (námskrár) Developing Educational Standards: Overview, the Putnam Valley Schools, Putnam Valley, NY.
http://putwest.boces.org/standards.html

International Society of Technology Education, ISTE Home Page,
http://www.iste.org/

Jón Erlendsson (1997), Upplýsinga- og tæknimenntun: Ýmsar tillögur, hugmyndir og veftengingar, Upplýsingaþjónusta Háskólans.
http://www.hi.is/~joner/eaps/nm_main1.htm

National Skill Standards Board
http://www.nssb.org/

Sænsku aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla:
Grundskolan - kursplaner, betygskriterier (1996), Teknik, Skolverket.
http://www.skolverket.se/kursplan/grskola/teknik.html

Programmaterial för gymnasieskola och gymnasial vuxenutbildning, GyVux 1994/96:1-16, Skolverket.
http://www.skolverket.se/kursplan/gyskola/kpindex.htm

Fyrri síða

Yfirlit

Næsta síða


Höfundarréttur © menntamálaráðuneytið, Hallveigarstaðir, Reykjavík 04.09.1997
Uppseting Jóhann Ásmundsson joas@ismennt.is