S
t
e
f
n
a
S
t
e
f
n
a
 ßj—Żnąta auŻlindir  Stefnuyfirlýsing
Auðvaldsheimurinn hefur á undanförnum árum verið að þróast til aukins ójöfnuðar og valdbeitingar. Nokkur stórveldi reyna að knýja vanmáttugri þjóðir undir vald sitt í krafti efnahags- og hernaðarbandalaga og með því að kynda undir ófriði milli þjóða.

Græðgi og stundarhagsmunir auðvaldsins eru vaxandi ógnun við allt vistkerfi jarðar, svo og auðlindir hennar. Kreppuástand vofir yfir komandi kynslóðum verði rányrkju auðvaldsins fram haldið á komandi öld.

Undanfarin ár hefur bilið milli ríkra og fátækra aukist stórlega og vaxandi misskipting í þjóðfélaginu verið fest í sessi. Brask með auðlindir og eignir þjóðarinnar færir fáum útvöldum stórgróða meðan allur almenningur er hlunnfarinn. Með þróun fjármagnsmarkaðarins og aukinnar markaðsstýringar og einkavæðingar eru lögmál auðvaldsskipulagsins alls ráðandi um mótun þjóðfélagsins. Þannig bitnar samdráttur í efnahagslífinu á launafólki og atvinnulausum fyrst og fremst en þegar góðæri ríkir fleyta fjármagnseigendur rjómann af því.

Undanfarna áratugi hefur verið litið á jafnan aðgang allra að menntun og heilbrigðisþjónustu sem einn af hornsteinum samfélagsins. Hin síðari ár hefur þetta velferðarkerfi hins vegar verið einn helsti skotspónn valdhafanna. Samhliða vaxandi einkavæðingu hafa notendagreiðslur verið teknar upp í stórum stíl í heilbrigðisþjónustunni þar sem áður var greitt sameiginlega gegnum Tryggingastofnun. Þannig er fólki í auknum mæli mismunað í heilbrigðiskerfinu eftir efnahag.

Í menntakerfinu eiga sér stað mikil umskipti til hins verra. Skólakerfið er fjársvelt um leið og reynt er að koma á fót einkaskólum fyrir börn hinna ríku. Aukin fátækt hindrar fjölda fólks í að sækja framhaldsskóla og háskóla vegna hækkaðra skólagjalda og óhagstæðari námslána. þetta er liður í vaxandi aðgreiningu þjóðarinnar í ríka og fátæka.

Verkalýðshreyfingin hefur ekki brugðist við þessari þróun sem skyldi og vöntun er á pólitísku afli til að hafa forystu um nýja stefnu. Flest það sem horfir til óheilla í íslensku samfélagi á rót sína að rekja til lögmála auðvaldskerfisins. Þess vegna er mikilvægt að barátta fyrir bættum hag og réttindum almennings hafi að leiðarljósi nýtt þjóðfélag, byggt á hugmyndum sósíalismans um félagslega atvinnustarfsemi, jöfnuð og manngildi, er leysi auðvaldskerfið af hólmi.

Þess vegna leggur Sósíalistafélagið áherslu á að sameina íslenska sósíalista í einn sósíalistaflokk til að hafa forystu um þessa baráttu í samvinnu við öll þau fjöldasamtök sem bera sömu hagsmuni fyrir brjósti. Bein þátttaka almennings ræður úrslitum um árangur þessarar baráttu. Þess vegna verður að vinna markvisst að því að virkja fjöldann til öflugri baráttu fyrir bættum kjörum og auknum réttindum. Ef vel er á haldið verður það lyftistöng fyrir almenna og samhenta baráttu fyrir hinu nýja þjóðfélagi.

Markmiðið er að koma á sósíalísku þjóðfélagi sem tryggir öllum þegnum sínum réttlát lífsgæði.


* stefna  Efst á bls | * framt’Żarsąn  Á heimasíðu Sósíalistafélagsins |

- Slóð: http://www.ismennt.is/vefir/sf/stefna.html -